Tipy na výlety

Klášter Teplá

Klášter Teplá

Premonstrátský klášter založený roku 1193 českým šlechticem Hroznatou. Nachází se zde druhá největší knihovna v republice (je přístupná studentům i badatelům). Prohlídka s průvodcem zahrnuje konvent, knihovnu a výstavu exponátu ze sbírek klášterního muzea - sarkofág s ostatky blahoslaveného Hroznaty. Více informací na http://www.klastertepla.cz/ »

Zámek Kynžvart

Zámek Kynžvart

Zámek kancléře Metternicha se známým kabinetem kuriozit, nejvýznamnější šlechtickou knihovnou v České republice, čtyřmi deskovými oltářními obrazy německého malíře Bernarda Strigela a dalšími vzácnými zajímavostmi. Za procházku stojí rozsáhlý zámecký park se zvláštními stavbami. Více informací na http://www.kynzvart.cz/cz/ »

Zámek a hrad Bečov

V současné době je přístupný pouze zámek (probíhá rekonstrukce hradu). Nejcennějším exponátem je románský relikviář sv. Maura. Jsou zde také k vidění zachovalé interiéry z 19. století a zámecká expozice. Ze zahradních teras jsou úchvatné pohledy do údolí i na městskou památkovou zónu. Více informací na http://www.hrady.cz/index.php?OID=695 »

Hrad Loket

Hrad Loket

Gotický královský hrad založený ve 13. stol. V rámci prohlídky se můžete seznámit s historickým vývojem hradu a města a prohlédnout si expozici výroby porcelánu v markrabství a mučírnu s ukázkami středověkých trestů. Pod hradem je kostel Sv. Václava a historické centrum města. Více informací na http://www.loket.cz/hrad_loket.php »

Cheb

Areál Chebského hradu s Černou věží a s městským opevněním z 12. stol. je přístupný veřejnosti. Kostel sv. Mikuláše se západním portálem a spodní částí viží ze 13. stol., chrámové trojlodí, prebystář a sakristie pocházejí z gotické etapy. Špalíček - historická část města - komplex 11 měš?anských domů na náměstí, který vyrůstal od 13. století. Středověký most poes řeku Ohři, muzeum - dům ve kterém byl zabit Albrecht z Valdštejna. Více informací na http://www.mestocheb.cz/pamatky.asp?p1=7821&p2=&p3= »

Motýlí dum

Necelé 2 km od Františkových Lázní v obci Žírovice mužete v tropickém skleníku obdivovat krásu exotických motýlu v jejich přirozeném prostředí. Motýlí dům je v provozu od března do listopadu. Více informací na http://www.motylidum.cz »

Více informací na www.marianskelazne.cz »